آلبر کامو | زندگینامه و  معرفی کتاب های آلبرکامو

زندگینامه آلبر کامو آلبر کامو (1913-1913) روزنامه نگار ، سردبیر و سرمقاله ، نمایشنامه نویس و کارگردان ، رمان نویس و نویسنده داستان های کوتاه ، مقاله نویس سیاسی و فعال بود – و گرچه بیش از یکبار آن را انکار کرد ، یک فیلسوف بود. او فلسفه سیستماتیک را نادیده گرفت یا با آن […]

پیام به پشتیبانی
ارسال به پشتیبان
بستن
مقایسه